Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Minna Kaljonen

Hankkeen johtaja, tutkimusprofessori

 minna.kaljonen@syke.fi

  +358 29 525 1252

twitter @MinnaKaljonen

Olen tutkimusprofessori Sykessä ja Just food -hankkeen johtaja. Vastaan mielelläni kaikkiin hanketta ja siinä tehtävää tutkimusta koskeviin kysymyksiin.

Marjatta Selänniemi

Vuorovaikutusvastaava, vanhempi asiantuntija

  marjatta.selanniemi@e2.fi

  +358 50 365 1481

twitter @SelanniemiMarj

Toimin vanhempana asiantuntijana E2 Tutkimuksessa ja hankkeen vuorovaikutusvastaavana. Tuen tulosten ja vaikuttavuuden edistämisessä.

Teea Kortetmäki

Hankkeen varakoordinaattori, apulaisprofessori

 teea.t.kortetmaki@jyu.fi

  +358 40 183 4918

twitter @TeeaKort

Olen apulaisprofessori Jyväskylän yliopistossa. Minua voit lähestyä kysymyksillä liittyen ruokaoikeudenmukaisuuteen, ruokaetiikkaan, julkisiin ruokapalveluihin ja kasviproteiineihin ruokamurroksessa.

 

Suomen ympäristökeskus (Syke)

 

Jani Salminen

Johtava tutkija

  jani.salminen@syke.fi

  +358 29 525 1608

twitter @JSalminenSYKE

Toimin johtavana tutkijana Sykessä. Hankkeessa vedän työpakettia, joka käsittelee ympäristöä ja ympäristöoikeudenmukaisuutta.

 

Mari Heikkinen

Tutkija

  mari.e.heikkinen@syke.fi

  +358 295 252 211

twitter @justfood_stn

Olen tutkija Sykessä. Teen hankkeessa ympäristölaajennettua talouden panos-tuotos -mallinnusta.

 

Suvi Huttunen

Johtava tutkija

  suvi.huttunen@syke.fi

  +358 29 525 2169

twitter @suvihuttu

Olen toimijoista ja osallisuudesta kiinnostunut ympäristöpolitiikan tutkija Sykestä. Vastaan mielelläni kysymyksiisi liittyen ruokapolitiikkaan ja yhteisöviljelyyn.

 

Mikko Kuussaari

Erikoistutkija

  mikko.kuussaari@syke.fi

  +358 40 525 6249

twitter @justfood_stn

Olen erikoistutkija Syken luontoratkaisut-yksikössä. Vastaan mielelläni kysymyksiisi maatalouden vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen.

 

Katja Lepistö

Viestintäasiantuntija

  katja.lepisto@syke.fi

  +358 29 525 2082

twitter @katja_pauliina

Toimin viestintäasiantuntijana Sykessä. Vastaan mielelläni kaikkiin hanketta koskeviin viestintäkysymyksiisi.

 

Annika Lonkila

Erikoistutkija

  annika.lonkila@syke.fi

  +358 29 525 2032

twitter @Alonkila

Tutkin kestäviä ruokajärjestelmiä Sykessä. Voit kysyä minulta liittyen ruokapalveluihin ja kasviproteiineihin. 

Anu Lähteenmäki-Uutela

Erikoistutkija

 anu.lahteenmaki-uutela@syke.fi

  +358 29 525 2087

twitter @justfood_stn

Olen erikoistutkija Sykestä. Vastaan mielelläni kysymyksiisi liittyen ympäristö- ja ruokalainsäädäntöön.
 

Hannu Savolainen

Erikoistutkija

  hannu.savolainen@syke.fi

  +358 50 464 2477

twitter @marskimaa

Olen erikoistutkija ja ryhmäpäällikkö Sykessä. Teen hankkeessa ympäristölaajennettua talouden panos-tuotos -mallinnusta.

Katri Siimes

Tutkija

  katri.siimes@syke.fi

  +358 29 525 1637

twitter @justfood_stn

Olen tutkija Syken kiertotalousratkaisuissa, erikoisalanani ovat haitalliset aineet ruoantuotannossa.

 

Marjaana Toivonen

Erikoistutkija

  marjaana.toivonen@syke.fi

  +358 44 348 8349

twitter @justfood_stn

Olen erikoistutkija Sykessä, erikoisalana maatalouden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeessa koordinoin kenttätutkimusta maatiloilla.

 

Jyväskylän yliopisto

 

Riikka Aro

Tutkijatohtori

  riikka.aro@jyu.fi

  +358 40 724 2112

twitter @riikka_aro

Olen tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa. Tässä hankkeessa tutkin kumppanuusmaataloutta ja olen mukana politiikkatyöpaketissa.

 

Ari Paloviita

Yliopistotutkija

  ari.paloviita@jyu.fi

  +358 40 576 7833

twitter @justfood_stn

Olen yliopistotutkija Jyväskylän yliopistossa. Tutkin kestävien ruokajärjestelmien toimitusketjuja ja liiketoimintamalleja, yksityistä ja julkista ruokapolitiikkaa sekä proteiinimurrosta.

 

Antti Puupponen

Yliopistonopettaja

  antti.h.puupponen@jyu.fi

  +358 40 805 4181

twitter @APuupponen

Tässä hankkeessa tutkin viljelijöiden näkemyksiä ruokamurroksesta ja siihen sopeutumisesta.

Anni Turunen

Tohtorikoulutettava

  anni.e.turunen@jyu.fi

  +358 40 642 8512

twitter @turusena

Työskentelen tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopistossa sekä tutkijana Sykessä. Tässä hankkeessa avustan politiikkatyöpaketin toteutuksessa sekä yhteisöviljelyä tarkastelevassa tapaustutkimuksessa.

 

Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Jyrki Niemi

Tutkimusprofessori

 jyrki.niemi@luke.fi

  +358 29 532 6390

twitter @JyrkiSNiemi

Olen Luken tutkimusprofessori. Hankkeessa analysoin Suomen maatalouden sopeutumista ruokamurroksen tuomiin muutoksiin.


 

Ellen Huan-Niemi

Erikoistutkija

 ellen.huan-niemi@luke.fi

  +358 29 532 6143

twitter @justfood_stn

Olen erikoistutkija Lukessa ja analysoin toimenpiteitä turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi (living-lab).

 

Xavier Irz

Professori

 xavier.irz@helsinki.fi

  +358 40 020 3707

twitter @XavierIrz

Olen Helsingin yliopiston professori. Vierailevana tutkijana Lukessa analysoin ruoan kysyntää ja siihen vaikuttavia tekijöitä Just Food hankkeessa.

 

Marja Knuuttila

Erikoistutkija

 marja.knuuttila@luke.fi

  +358 29 532 6254

twitter @justfood_stn

Olen erikoistutkija Lukessa. Hankkeessa mallinnan erilaisten murrospolkujen aluetaloudellisia vaikutuksia.

Heikki Lehtonen

Tutkimusprofessori

 heikki.lehtonen@luke.fi

  +358 29 532 6316

twitter @heikkilehtonen4

Olen tutkimusprofessori Lukessa. Hankkeessa mallinnan erilaisten kehitysurien vaikutuksia Suomen maataloudelle.

Merja Saarinen

Erikoistutkija

 merja.saarinen@luke.fi

  +358 29 532 6506

twitter @merjasaarinen1

Olen Luken erikoistutkija. Vastuullani hankkeessa on ruokavalioiden ravitsemus- ja ympäristövaikutusten arvioiminen sekä biodiversiteetti-indikaattorin kehittäminen.

 

 

Henrik Wejberg

Tutkija

 henrik.wejberg@luke.fi

  +358 29 532 2514

twitter @HWejberg

Olen tutkija Lukessa ja hankkeessa analysoin eri murrospolkujen taloudellisia vaikutuksia maataloudelle.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

 

Liisa Valsta

Vieraileva tutkija

 liisa.valsta@thl.fi

  +358 29 524 7818

twitter @LiisaValsta

Olen vieraileva tutkija THL:ssä. Kiinnostukseni kohteita ovat väestöryhmien ravitsemustilanne, ravitsemustutkimukset sekä ruuan kulutus ja elintarvikkeiden koostumus.

 

Peppi Haario

Tutkija

 peppi.haario@thl.fi

  +358 

twitter @justfood_stn

Olen THL:n tutkija. Minulta voit kysyä ravitsemustieteeseen, kansanterveystieteeseen tai elintarvikkeiden koostumukseen liittyvistä asioista.

 

Tommi Härkänen

Tutkimuspäällikkö

 tommi.harkanen@thl.fi

  +358 29 524 8719

twitter @TommiHrknen

Olen tutkimuspäällikkö ja tilastoasiantuntija THL:ssä. Vastuullani on tilastoennusteiden luominen.

 

Laura Paalanen

Erikoistutkija

 laura.paalanen@thl.fi

  +358 29 524 8816

twitter @justfood_stn

Olen erikoistutkija THL:ssä ja hankkeen ravitsemustyöpaketin vetäjä. Tutkin hankkeessa kansanterveyteen ja väestön ruokatottumuksiin liittyviä aiheita.

 

Laura Sares-Jäske

Erikoistutkija

 laura.sares-jaske@thl.fi

  +358 29 524 7238

twitter @LSaresJaske

Olen THL:n erikoistutkija. Vastaan mielelläni kysymyksiisi liittyen ravitsemustieteeseen, kansanterveystieteeseen ja lihavuuteen.

 

Heli Tapanainen

Tilastoasiantuntija

  heli.tapanainen@thl.fi

  +358 29 524 8630

twitter @justfood_stn

Olen THL:n tilastoasiantuntija. Minulta voit kysyä kansallisista ravitsemustutkimuksista ja niiden menetelmistä sekä tavanomaisen saannin mallinnuksesta.

Maria Vaalavuo

Tutkimuspäällikkö

 maria.vaalavuo@thl.fi

  +358 29 524 6754

twitter @mjvaal

Olen THL:n tutkimuspäällikkö. Minulta voit kysyä eriarvoisuuden ja sosiaalisen kestävyyden tutkimuksesta, tulonjakonäkökulmasta ja sosiaalipolitiikasta.

 

 

E2 Tutkimus

Venni Arra

Hankepäällikkö

  venni.arra@e2.fi

  +358 44 901 9594

twitter @justfood_stn

Toimin hankkeen viestintä- ja vuorovaikutustiimissä.

 

 

Bernin yliopisto

 

Theresa Tribaldos

Senior Research Scientist

 theresa.tribaldos@cde.unibe.ch

  +413 1631 8822

twitter @justfood_stn

I'm Senior Research Scientist at CDE focusing on food sustainability and food system transformation. I am coordinating the case study in Brazil.

 

Elisabeth Bürgi

Senior Research Scientist

 elisabeth.buergi@cde.unibe.ch

  +413 1631 3940

twitter @justfood_stn

I'm Senior Research Scientist at CDE. I am an expert on sustainable trade and finance in food systems.

 

Johanna Jacobi

Senior Research Scientist

 johanna.jacobi@cde.unibe.ch

  +413 1631

twitter @justfood_stn

I am researcher at CDE researching agroecology, food sustainability and resilience.

 

Franziska Orler

Research Assistant, PhD candidate

 franziska.orler@cde.unibe.ch

  +413 1631

twitter @justfood_stn

I am research assistant and PhD candidate in Geography and Sustainable Development. My research interest lies in environmental and social impacts of the Swiss food system abroad and justice aspects.

 

Stephan Rist

Research Professor, Head of Sustainability Governance Cluster

 stephan.rist@cde.unibe.ch

  +413 1631 3752

twitter @justfood_stn

I am Research Professor at CDE. My expertise lays on governance of natural resources and sustainability.

 

Federal Rural University of Rio de Janeiro

 

Renato Maluf

Research Professor

 rsmaluf@gmail.com

  +413 1631

twitter @justfood_stn

I am Research Professor at the Federal Rural University of Rio de Janeiro in Brazil. I am a specialist in food and nutrition sovereignty and security, food policy and family farming.

 

Rosangela Cintrão

Researcher PhD

 bibicintrao@uol.com.br

  +413 1631

twitter @justfood_stn

I am PhD in Social Science, Development and Agriculture at CPDA/Federal Rural University of Rio de Janeiro. I am a freelance consultant and work in public policy related to agriculture, food safety and food security.

 

Mariana Santarelli

Researcher PhD

 msantarelli3@hotmail.com

  +413 1631

twitter @justfood_stn

I am PhD in Social Science, Development and Agriculture. I am an expert in food and nutrition sovereignty as well as security policies and the emergent Brazilian South-South cooperation.

 

Emilia Jomalinis

Researcher, PhD candidate

 ejomalinis@gmail.com

  +413 1631

twitter @justfood_stn

I am PhD candidate in Social Science, Development and Agriculture and my interest lies in making actors and processes in food systems visible.

Julkaistu 11.3.2020 klo 12.43, päivitetty 31.1.2024 klo 8.52

  • Tulosta sivu