Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Minna Kaljonen

Hankkeen johtaja, tutkimusprofessori

 minna.kaljonen@syke.fi

  +358 29 525 1252

twitter @MinnaKaljonen

Olen tutkimusprofessori SYKEssä ja Just food -hankkeen johtaja. Vastaan mielelläni kaikkiin hanketta ja siinä tehtävää tutkimusta koskeviin kysymyksiin.

Marjatta Selänniemi

Vanhempi asiantuntija, vuorovaikutusvastaava

  marjatta.selanniemi@e2.fi

  +358 50 365 1481

twitter @SelanniemiMarj

Toimin vanhempana asiantuntijana E2 Tutkimuksessa ja hankkeen vuorovaikutusvastaavana. Tuen tulosten ja vaikuttavuuden edistämisessä.

Teea Kortetmäki

Hankkeen varakoordinaattori, tutkijatohtori

 teea.kortetmaki@jyu.fi

  +358 40 183 4918

twitter @TeeaKort

Olen tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa. Minua voit lähestyä kysymyksillä liittyen ruokaoikeudenmukaisuuteen, ruokaetiikkaan, julkisiin ruokapalveluihin ja kasviproteiineihin ruokamurroksessa.

 

Suomen ympäristökeskus SYKE

 

Jani Salminen

Ryhmäpäällikkö

  jani.salminen@syke.fi

  +358 29 525 1608

twitter @JSalminenSYKE

Olen ryhmäpäällikkö SYKEssä. Hankkeessa vedän työpakettia, joka käsittelee ympäristöä ja ympäristöoikeudenmukaisuutta.

 

Mari Heikkinen

Tutkija

  mari.e.heikkinen@syke.fi

  +358 295 252 211

twitter @justfood_stn

Olen tutkija SYKEssä. Teen hankkeessa ympäristölaajennettua talouden panos-tuotos -mallinnusta.

 

Hannu Huuki

Tutkija

  hannu.huuki@syke.fi

  +358 50 465 8214

twitter @HuukiHannu

Olen tutkija SYKEssä. Teen hankkeessa ympäristölaajennettua talouden panos-tuotos -mallinnusta.

 

Santtu Karhinen

Tutkija

 santtu.karhinen@syke.fi

  +358 29 525 1889

twitter@SanttuKarhinen

Olen tutkija SYKEssä. Teen hankkeessa ympäristölaajennettua talouden panos-tuotos -mallinnusta.

 

Maria Kopsakangas-Savolainen

Tutkimusprofessori

 maria.kopsakangas-savolainen@syke.fi

  +358 29 525 1297

twitter @justfood_stn


 

Mikko Kuussaari

Erikoistutkija

  mikko.kuussaari@syke.fi

  +358 40 525 6249

twitter @justfood_stn

Olen erikoistutkija SYKEssä. Vastaan mielelläni kysymyksiisi maatalouden vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen.

 

Katja Lepistö

Viestintäasiantuntija

  katja.lepisto@syke.fi

  +358 29 525 2082

twitter @katja_pauliina

Toimin viestintäasiantuntijana SYKEssä. Vastaan mielelläni kaikkiin hanketta koskeviin viestintäkysymyksiisi.

 

Annika Lonkila

Tutkija

  annika.lonkila@syke.fi

  +358 29 525 2032

twitter @Alonkila

Tutkin kestäviä ruokajärjestelmiä SYKEssä. Voit kysyä minulta liittyen ruokapalveluihin ja kasviproteiineihin.

 

Anu Lähteenmäki-Uutela

Erikoistutkija

 anu.lahteenmaki-uutela@syke.fi

  +358 29 525 2087

twitter @justfood_stn

Olen erikoistutkija SYKEstä. Vastaan mielelläni kysymyksiisi liittyen ympäristö- ja ruokalainsäädäntöön.

 

Roosa Ritola

Tutkija

 roosa.ritola@syke.fi

  +358 29 525 1016

twitter @roosaritola

Olen tutkija SYKEssä ja tässä hankkeessa kartoitan ruokapalvelutoimijoiden ja oppilaiden näkemyksiä ilmastoystävällisestä ruokailusta.

 

Hannu Savolainen

Tutkija

  hannu.savolainen@syke.fi

  +358 50 464 2477

twitter @marskimaa

Olen tutkija SYKEssä. Teen hankkeessa ympäristölaajennettua talouden panos-tuotos -mallinnusta.

 

Jyri Seppälä

Johtaja

  jyri.seppala@syke.fi

  +358 29 525 1629

twitter @jyriseppala


 

Katri Siimes

Tutkija

  katri.siimes@syke.fi

  +358 29 525 1637

twitter @justfood_stn

Olen tutkija SYKEssä, erikoisalanani haitalliset aineet ruoantuotannossa.

 

Marjaana Toivonen

Erikoistutkija

  marjaana.toivonen@syke.fi

  +358 44 348 8349

twitter @justfood_stn

Olen erikoistutkija SYKEssä, erikoisalana maatalouden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeessa koordinoin kenttätutkimusta maatiloilla.

 

 

Jyväskylän yliopisto

 

Suvi Huttunen

Yliopistonlehtori

  suvi.m.huttunen@jyu.fi

  +358 40 805 5191

twitter @suvihuttu

Toimin yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa. Olen hankkeen politiikkatyöpaketin vetäjä. Vastaan mielelläni kysymyksiisi liittyen ruokapolitiikkaan ja yhteisöviljelyyn.

 

Riikka Aro

Tutkijatohtori

  riikka.aro@jyu.fi

  +358 40 724 2112

twitter @riikka_aro

Olen tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa. Tässä hankkeessa tutkin kumppanuusmaataloutta ja olen mukana politiikkatyöpaketissa.

 

Ari Paloviita

Yliopistotutkija

  ari.paloviita@jyu.fi

  +358 40 576 7833

twitter @justfood_stn

Olen yliopistotutkija Jyväskylän yliopistossa. Tutkin kestävien ruokajärjestelmien toimitusketjuja ja liiketoimintamalleja, yksityistä ja julkista ruokapolitiikkaa sekä proteiinimurrosta.

 

Antti Puupponen

Yliopistonopettaja

  antti.h.puupponen@jyu.fi

  +358 40 805 4181

twitter @APuupponen

Tässä hankkeessa tutkin viljelijöiden näkemyksiä ruokamurroksesta ja siihen sopeutumisesta.

Anni Turunen

Tohtorikoulutettava

  anni.e.turunen@jyu.fi

  +358 40 642 8512

twitter @turusena

Työskentelen tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopistossa. Tässä hankkeessa avustan politiikkatyöpaketin toteutuksessa sekä yhteisöviljelyä tarkastelevassa tapaustutkimuksessa.

 

Luonnonvarakeskus Luke

 

Jyrki Niemi

Tutkimusprofessori

 jyrki.niemi@luke.fi

  +358 29 532 6390

twitter @JyrkiSNiemi

Olen Luken tutkimusprofessori. Hankkeessa analysoin Suomen maatalouden sopeutumista ruokamurroksen tuomiin muutoksiin.


 

Merja Saarinen

Erikoistutkija

 merja.saarinen@luke.fi

  +358 29 532 6506

twitter @merjasaarinen1

Olen Luken erikoistutkija. Vastuullani hankkeessa on ruokavalioiden ravitsemus- ja ympäristövaikutusten arvioiminen sekä biodiversiteetti-indikaattorin kehittäminen.

 

vaalea vihreä ympyrä 115px

Jaana Grahn

Tutkimusmestari

 jaana.grahn@luke.fi

  +358 29 532 6088

twitter @justfood_stn

 

Ellen Huan-Niemi

Erikoistutkija

 ellen.huan-niemi@luke.fi

  +358 29 532 6143

twitter @justfood_stn

 

Erja Huusela

Erikoistutkija

 erja.huusela@luke.fi

  +358 29 532 6148

twitter @justfood_stn

Olen Luken erikoistutkija. Hankkeessa tutkin maatalouden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.


 

Terho Hyvönen

Erikoistutkija

 terho.hyvonen@luke.fi

  +358 29 532 6154

twitter @TerhoHyvonen

Olen Luken erikoistutkija. Minua voit lähestyä kysymyksillä maatalouden vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen.


 

Xavier Irz

Professori

 xavier.irz@helsinki.fi

  +358 40 020 3707

twitter @XavierIrz

Olen Helsingin yliopiston professori. Vierailevana tutkijana Lukessa analysoin ruoan kysyntää ja siihen vaikuttavia tekijöitä Just Food hankkeessa.

 

Heikki Lehtonen

Tutkimusprofessori

 heikki.lehtonen@luke.fi

  +358 29 532 6316

twitter @heikkilehtonen4

Olen tutkimusprofessori Lukessa. Hankkeessa mallinnan erilaisten kehitysurien vaikutuksia Suomen maataloudelle.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

 

Liisa Valsta

Tutkimuspäällikkö

 liisa.valsta@thl.fi

  +358 29 524 7818

twitter @LiisaValsta

Olen hankkeen ravitsemustyöpaketin vetäjä. Vastaan kysymyksiin liittyen väestöryhmien ravitsemustilanteeseen, ravitsemustutkimuksiin sekä ruuan kulutukseen ja elintarvikkeiden koostumukseen.

 

Maria Vaalavuo

Tutkimuspäällikkö

 maria.vaalavuo@thl.fi

  +358 29 524 6754

twitter @mjvaal

Olen THL:n tutkimuspäällikkö. Minulta voit kysyä eriarvoisuuden ja sosiaalisen kestävyyden tutkimuksesta, tulonjakonäkökulmasta ja sosiaalipolitiikasta.

 

Peppi Haario

Tutkija

 peppi.haario@thl.fi

  

twitter @justfood_stn

Olen THL:n tutkija. Minulta voit kysyä ravitsemustieteeseen, kansanterveystieteeseen tai elintarvikkeiden koostumukseen liittyvistä asioista.

 

vaalea vihreä ympyrä 115px

Juha Honkatukia

Tutkimuspäällikkö

 juha.honkatukia@thl.fi

  +358 29 524 6011

twitter @justfood_stn

 

Tommi Härkänen

Tutkimuspäällikkö

 tommi.harkanen@thl.fi

  +358 29 524 8719

twitter @TommiHrknen

Olen tutkimuspäällikkö ja tilastoasiantuntija THL:ssä. Vastuullani on tilastoennusteiden luominen.

 

Tuija Martelin

Tutkimuspäällikkö

 tuija.martelin@thl.fi

  +358 29 524 8714

twitter @justfood_stn

Olen THL:n tutkimuspäällikkö. Minulta voit kysyä eriarvoisuudesta ja sosioekonomisista ravitsemukseen vaikuttavista tekijöistä.

 

Laura Sares-Jäske

Tutkija

 laura.sares-jaske@thl.fi

  +358 29 524 7238

twitter @LSaresJaske

Olen THL:n tutkija. Vastaan mielelläni kysymyksiisi liittyen ravitsemustieteeseen, kansanterveystieteeseen ja lihavuuteen.

 

Heli Tapanainen

Tilastoasiantuntija

  heli.tapanainen@thl.fi

  +358 29 524 8630

twitter @justfood_stn

Olen THL:n tilastoasiantuntija. Minulta voit kysyä kansallisista ravitsemustutkimuksista ja niiden menetelmistä sekä tavanomaisen saannin mallinnuksesta.

 

E2 Tutkimus

Kaisa Karttunen

Hankkeen vuorovaikutusvastaava, tutkija (poissa 06/2022 asti)

  kaisa.karttunen@e2.fi

  +358 40 701 8129

twitter @KaisaKarttunen

Toimin ohjelmajohtajana E2 Tutkimuksessa. Vuorovaikutusasioissa voit olla yhteydessä Marjatta Selänniemeen.

Anni Savikurki

Asiantuntija

  anni.savikurki@e2.fi

  +358 40 834 4829

twitter @annisavikurki

Toimin kestävien ruokajärjestelmien asiantuntijana E2 Tutkimuksessa. Vastaan mielelläni hanketta koskeviin vuorovaikutuksen ja viestinnän kysymyksiin.

 

 

Bernin yliopisto

 

Theresa Tribaldos

Senior Research Scientist

 theresa.tribaldos@cde.unibe.ch

  +413 1631 8822

twitter @justfood_stn

I'm Senior Research Scientist at CDE focusing on food sustainability and food system transformation. I am coordinating the case study in Brazil.

 

Elisabeth Bürgi

Senior Research Scientist

 elisabeth.buergi@cde.unibe.ch

  +413 1631 3940

twitter @justfood_stn

I'm Senior Research Scientist at CDE. I am an expert on sustainable trade and finance in food systems.

 

Johanna Jacobi

Senior Research Scientist

 johanna.jacobi@cde.unibe.ch

  +413 1631

twitter @justfood_stn

I am researcher at CDE researching agroecology, food sustainability and resilience.

 

Franziska Orler

Research Assistant, PhD candidate

 franziska.orler@cde.unibe.ch

  +413 1631

twitter @justfood_stn

I am research assistant and PhD candidate in Geography and Sustainable Development. My research interest lies in environmental and social impacts of the Swiss food system abroad and justice aspects.

 

Stephan Rist

Research Professor, Head of Sustainability Governance Cluster

 stephan.rist@cde.unibe.ch

  +413 1631 3752

twitter @justfood_stn

I am Research Professor at CDE. My expertise lays on governance of natural resources and sustainability.

 

Federal Rural University of Rio de Janeiro

 

Renato Maluf

Research Professor

 rsmaluf@gmail.com

  +413 1631

twitter @justfood_stn

I am Research Professor at the Federal Rural University of Rio de Janeiro in Brazil. I am a specialist in food and nutrition sovereignty and security, food policy and family farming.

 

Rosangela Cintrão

Researcher PhD

 bibicintrao@uol.com.br

  +413 1631

twitter @justfood_stn

I am PhD in Social Science, Development and Agriculture at CPDA/Federal Rural University of Rio de Janeiro. I am a freelance consultant and work in public policy related to agriculture, food safety and food security.

 

Mariana Santarelli

Researcher PhD

 msantarelli3@hotmail.com

  +413 1631

twitter @justfood_stn

I am PhD in Social Science, Development and Agriculture. I am an expert in food and nutrition sovereignty as well as security policies and the emergent Brazilian South-South cooperation.

 

Emilia Jomalinis

Researcher, PhD candidate

 ejomalinis@gmail.com

  +413 1631

twitter @justfood_stn

I am PhD candidate in Social Science, Development and Agriculture and my interest lies in making actors and processes in food systems visible.

Julkaistu 11.3.2020 klo 12.43, päivitetty 6.9.2021 klo 15.19

  • Tulosta sivu