Nuoret haluavat työskennellä kestävän ruokajärjestelmän eteen

Uutinen 1.11.2021 klo 9.11
Tutkijat Minna Kaljonen, Roosa Ritola ja Anni Savikurki (Just food, kuvassa) sekä Eeva Furman (Kestävyyspaneeli), Juuli Närhi ja Erkki Mervaala (Tarinoita Kestävyysmurroksesta) inspiroituivat nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksessa. © Just food

Just food -hankkeen tutkijat viettivät inspiroivan iltapäivän Nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksessa Helsingin Messukeskuksessa lauantaina 23.10.2021. Just food -hanke järjesti yhdessä Suomen Kestävyyspaneelin ja Tarinoita Kestävyysmurroksesta -kampanjan kanssa nuorille työpajan otsikolla ”Mitä on tulevaisuuden kestävä ruoka?”.

Työpajassa kerättiin nuorilta havaintoja jo koetuista muutoksista koskien ruokajärjestelmää, visioitiin tulevaisuuden kestävän ruokajärjestelmän ominaisuuksia, ja mietittiin nuorten roolia sekä mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuuden kestävän ruokajärjestelmän rakentajina. Työpajan alustajana kuultiin Kestävyyspaneelin puheenjohtajaa Eeva Furmania. Hän viritti ajattelua kestävyysmurroksesta.

Nuorilla on toiveikkuutta ja uskoa muutokseen

Työpajan inspiraationa hyödynnettiin kevään 2021 aikana Just food ja Package heroes -hankkeiden yhteistyössä keräämiä lukiolaisten ”Kestävä ruoka 2050” -kirjoitelmia. Kirjoitelmat kerättiin viidestä lukiosta ympäri Suomea: Helsingistä, Kurikasta, Lappeenrannasta, Sallasta ja Tampereelta. Lukiolaisia pyydettiin miettimään kirjoituksissaan, miten ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin vastaaminen vaikuttaa ruoan tuotantoon ja kulutukseen vuoteen 2050 mennessä.

Kirjoitelmien pohjalta luodut kuusi visiota tai tulevaisuuden kuvaa ovat mosaiikkimainen katsaus nuorten ajatuksista ja eroavat toisistaan mm. siinä, minkälainen rooli kotimaisella tuotannolla, kulutuksella, politiikalla, tai teknologioilla on kestävän ruokajärjestelmän rakentajina.

Arvioidessaan kirjoitelmien pohjalta luotuja tulevaisuuskuvia, yksikään pienryhmistä ei tarttunut dystooppiseen ”peli menetetty” -tulevaisuuskuvaan. Myöskään tulevaisuuskuva, jossa mikään ei muutu, ei saanut kannatusta. Sen sijaan nuoret kokivat, että kielteisiä visioita voidaan osaltaan hyödyntää laajemman keskustelun herättämisessä ja siten tulevaisuusmyönteisten näkökulmien edistämisessä.

Työpajaan osallistuvat nuoret osoittivat, että heillä on kykyä hahmottaa ruokajärjestelmään liittyviä kestävyyskysymyksiä laajasti ja kapasiteettia tunnistaa ja nimetä muutoksen kannalta tärkeitä tekijöitä. © Anni Savikurki

Nuoret voivat vaikuttaa

Muutos on nuorten silmissä väistämätön, mutta myös mahdollinen. Nuoret tunnistivat erilaisia tapoja, joiden avulla he voivat itse toimia muutoksen tekijöinä. Tietoisuuden lisääminen ja tabujen poistaminen nähtiin tärkeinä muutoksen mahdollistajina, joihin myös nuoret voivat osaltaan vaikuttaa. Esimerkiksi oman toiminnan ja esimerkin kautta vaikuttaminen ja järjestöissä toimiminen nähtiin keinoina edistää muutosta.

Nuorten pitää myös pyrkiä aktiivisesti sinne, missä päätöksiä tehdään. Tässä järjestöjen kautta vaikuttaminen tuo voimaa. Toisaalta samalla myös edellytetään nuorten äänen nykyistä vahvempaa huomioimista eri prosesseissa aina suunnittelusta ja päätöksenteosta toteutukseen. Lisäksi nuoret tuottajat nähtiin voimavarana. Moni työpajan nuori näki myös itsensä tulevaisuudessa työskentelemässä paremman ja kestävämmän ruokajärjestelmän eteen.

Työpaja oli osa Just food Talks -keskustelusarjaa.

Lue lisää


  • Tulosta sivu