Tietosuojailmoitus JUST-FOOD hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (Syke) ja muissa yhteisrekisterinpitäjinä toimivissa organisaatioissa JUST-FOOD –tutkimushanketta varten. Syke toimii yhteyspisteenä tutkimushankkeeseen liittyvissä asioissa.

Yhteisrekisterinpitäjät ja tietosuojavastaavat

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi

Puh. +358 2952 52001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Minna Kaljonen
Tutkimusprofessori, JUST-FOOD hankkeen johtaja
minna.kaljonen@syke.fi
Puh. +358 2952 51252

Tietosuojavastaava:
tietosuojaSYKE@syke.fi

Luonnonvarakeskus (Luke)

Yhteyshenkilö:
Merja Saarinen, erikoistutkija
Tietotie 4, 31600 Jokioinen
merja.saarinen@luke.fi
Puh. +358 295326506

Tietosuojavastaava:
Annastiina Ali-Lekkala, Senior Legal Counsel
Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
annastiina.ali-lekkala@luke.fi
Puh. +358295322016

Jyväskylän yliopisto (JyU)

Yhteyshenkilö:
Suvi Huttunen, yliopistolehtori
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
suvi.m.huttunen@jyu.fi
Puh. +358 40 805 5191

Tietosuojavastaava:
Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
tietosuoja@jyu.fi
Puh. +358 40 805 3297

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Yhteyshenkilö:
Liisa Valsta, Tutkimuspäällikkö
Mannerheimintie 166, PL 30, 00271 Helsinki
liisa.valsta@thl.fi
Puh. +358 29 524 7818

Tietosuojavastaava:
Jarkko Reittu
Mannerheimintie 166, PL 30, 00271 Helsinki
jarkko.reittu@thl.fi
Puh. +35829 524 7474

e2 Tutkimus/Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys ry (e2)

Yhteyshenkilö:
Kaisa Karttunen, tutkija
Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki
kaisa.karttunen@e2.fi
Puh. +358 40 7018129

Tietosuojavastaava:
Karina Jutila, johtaja
Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki
karina.jutila@e2.fi
Puh. +358 505515361

The University of Bern (CDE)

Yhteyshenkilö:
Dr. Theresa Tribaldos
University of Bern, Centre for Development and Environment
Mittelstrasse 43, 3012 Bern, Switzerland
theresa.tribaldos@cde.unibe.ch
Puh. +41316313822

Tietosuojavastaava:
Matthias Fries
University of Bern, Centre for Development and Environment
Mittelstrasse 43, 3012 Bern, Switzerland
Support@cde.unibe.ch

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja tieteellistä tutkimusta varten (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta ja tietosuojalain (1050/2018) 4.1 § 3-kohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Keräämme ja käytämme henkilötietoja tutkimusaineiston keruuta sekä tutkimuksesta viestintää varten. Kerättäviä henkilötietoja ovat nimi, toimenkuva organisaatiossa tai yrityksessä sekä yhteystiedot. Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden nimiä ei käytetä tutkimusaineiston analyysissa tai tulosten raportoinnissa.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot on kerätty julkisista lähteistä, esim. organisaatioiden nettisivuilta tai henkilöiltä itseltään. Tutkimuksen yhteydessä tehtävissä tapaustutkimuksissa sovimme henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä erikseen asianosaisten kesken.

Reiluustyökalu

JUST-FOOD -hankkeen kehittämä Reiluustyökalu (julkaistu elokuussa 2023) ei kerää suoraan käyttäjien henkilötietoja, ellei käyttäjä itse lisää niitä avoimiin tekstikenttiin. Emme hyödynnä näitä henkilötietoja tutkimuksessa.

Henkilötietojen vastaanottajat

Syken lisäksi kaikilla E2 tutkimuksen, Jyväskylän yliopiston, Luonnonvarakeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Centre for Development and Environment (CDE, University of Bern) JUST-FOOD -hankkeen toteutukseen osallistuvilla henkilöillä on pääsy hankkeessa kerättyihin henkilötietoihin. Organisaatiot ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia yhteisrekisterinpitäjiä yhdessä Syken kanssa.

Lisäksi Osapuolet saattaa luovuttaa henkilötietoja edelleen yhteistyökumppaneille, jotka osallistuvat kiinteästi JUST-FOOD -hankkeen toimintaan (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta ja tietosuojalain (1050/2018) 4.1 § 3-kohta). Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle pois lukien CDE, joka toimii JUST-FOOD -hankkeen partnerina.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (Syke) ja muut hankkeen osapuolet yhteisrekisterinpitäjinä toteuttavat tietosuojasäännösten mukaan tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaativat niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti kerättävät tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun niitä ei enää käytetä kerättyyn tarkoitukseen.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä JUST-FOOD -hankkeeseen liittyvän tutkimuksen ja viestinnän osalta. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä ottamalla yhteyttä Syken yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Kaikkia näitä oikeuksia ei voida käyttää kaikissa tilanteissa riippuen esimerkiksi henkilötietojen käsittelyperusteista.

Tässä kohdassa kuvatuista oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisilla perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

 

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
tietosuoja(at)om.fi

Julkaistu 9.1.2020 klo 16.42, päivitetty 17.8.2023 klo 10.13

  • Tulosta sivu