Kouluruoka muuttaa maailmaa

Uutinen 26.3.2021 klo 9.46
Muuramessa oppilaita osallistettiin ilmastoviisaan ruoan laittoon. © Roosa Ritola

Kulutuksen ilmastovaikutuksista noin viidesosa syntyy ruuasta. Muuttamalla ruokavalintoja ilmastoviisaampaan suuntaan voidaan ruuan ilmastokuormaa pienentää. Yksi keino tähän on tarkastella ja uudistaa koulujen ruokalistoja ilmaston näkökulmasta. Suomessa kouluruokailun piiriin kuuluu noin 900 000 lasta, jotka syövät yhden aterioistaan koulussa joka koulupäivä.

Kouluruokailu voi tukea reilua ruokamurrosta lisäämällä tietoisuutta ilmastoviisaasta ruoasta ja tutustuttaa lapsia uusiin makuihin ja raaka-aineisiin. Kouluruoka voi siis muuttaa ruokakulttuuria ja syömisen tapoja ikävaiheessa, jolla on vaikutuksia läpi elämän.

”Kouluruokailun ja siihen yhdistyvän ruokakasvatuksen kautta voimme vaikuttaa oppilaiden käsityksiin maittavasta ja ravitsevasta ruoasta ja kannustaa oppilaita kohti ilmastoystävällisiä ratkaisuja”, sanoo tutkijatohtori ja Just food -hankkeen tutkija Teea Kortetmäki Jyväskylän yliopistosta.

Oppilaiden ääni kuuluviin!

Oppilaita osallistava toiminta lisää muutosten hyväksyttävyyttä ja antaa tärkeää palautetta mieltymyksistä ja oppilaiden nykyisestä makumaailmasta. Muuramessa on kokeiltu ilmastoruokaviikkoa ja otettu oppilaat mukaan makuraateihin kokeilemaan ja ideoimaan ilmastoviisasta ruokaa.

Oppilailta saadaan suora palaute esimerkiksi uusien ruokavaihtoehtojen kannatuksesta. Ideointiin voi yhdistää tiedonhankintaa ruoan ilmastovaikutuksista, esimerkiksi kasvisruoan lisäämisestä tai hävikin vähentämisestä.

”Mielipiteiden kertominen innosti oppilaita ja he ottivat työn vakavasti ja uskaltautuivat maistamaan vieraampiakin ruokia”, sanoo ravitsemispäällikkö Ilja Saralahti Muuramen kunnan ruokapalveluista.

Tietoa ja tukea kunnille ja ruokapalveluille

Kouluruoka 2030 -tietolehtinen kertoo kouluruoan ilmastovaikutusten puolittamisen keinoista ja käytännön opeista ilmastoviisaan ruoan parissa tehdyn tutkimuksen sekä käytännön kokeilujen perusteella. Esite sisältää myös kouluruokailussa hyväksi todettuja ilmastoviisaita reseptejä Palvelukeskus Helsingin ja Muuramen ravitsemispalveluiden ammattilaisilta.

Kuuden viikon esimerkkiruokalista havainnollistaa, miltä ilmastovaikutuksiltaan puolitettu kouluruokalista voisi esimerkiksi näyttää. Lista täyttää ravitsemussuositukset ja on kustannuksiltaan hyväksyttävissä.

 

 

Kokeiluteot on toteutettu vuosina 2019−2020 Ympäristöministeriön avustuksella osana Kokeilun paikan ilmastokokeiluja. Vuoden 2020 toiminnot toteutettiin yhteistyössä Reilu ruokamurros (Just food) -tutkimushankkeen kanssa.

Lisätietoja

  • tutkijatohtori Teea Kortetmäki, Jyväskylän yliopisto, puh. 040 183 4918, etunimi.sukunimi@jyu.fi
  • ravitsemispäällikkö Ilja Saralahti, Muuramen kunnan ruokapalvelut, puh. 050 435 9788, etunimi.sukunimi@muurame.fi

  • Tulosta sivu