Monipuolista kokemusta Reilu ruokamurros -hankkeen tukena

Uutinen 27.4.2020 klo 8.32
Sebastian Hielm Valtion ravitsemuneuvottelukunnasta avaamassa hankkeen sidosryhmätilaisuutta sykyllä 2019. © Katja Lepistö

Jo valmisteltaessa Reilu ruokamurros -hanketta oli selvää, että hanke tarvitsisi tuekseen neuvonantajaryhmän. Hankkeen kannalta mielekästä kokemusta nähtiin olevan yhtäältä ruokajärjestelmän toimijoilla, toisaalta hallinnon eri sektoreilla.

Siksi neuvonantajaryhmään kutsuttiin osallistujat maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä ravitsemusneuvottelukunnasta. Samoin kutsun saivat niin MTK, Elintarviketeollisuusliitto kuin Päivittäistavarakaupan yhdistys. Lisäksi mukaan haluttiin käytännön kuluttajaosaamista Martoista ja laajempaa ympäristön ja kestävän kehityksen ymmärrystä Kestävyyspaneelista.

Eri tahojen vuoropuhelua

Jo hankkeen alkukuukausina on käynyt selväksi, että puhe reilusta murroksesta herättää paljon erilaisia kysymyksiä ja odotuksia. Hankkeen neuvonantajaryhmässä mukana oleva Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitosta muistuttaa, että reilun ruokamurroksen toteuttamiseen liittyy useita eri ulottuvuuksia ja herkkiäkin kysymyksiä.

”Odotan hankkeelta eri tahojen vuoropuhelua vahvistavaa otetta sekä avointa, ennakkoluulotonta ja rohkeaakin tapaa käsitellä tutkimushankkeen aihetta eri näkökulmista. Lisäksi odotan, että saisimme muodostettua yhteisen määritelmän tälle monitahoiselle ja -tasoiselle aiheelle sekä käsityksen siitä, miten elintarvikesektorilla nykytilasta päästään parhaiten murroksen kautta kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa”, hän totetaa.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamissa hankkeissa korostuu yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus. Neuvonantajaryhmä on olennainen myös tässä työssä. Ilman suoria kontakteja alan toimijoihin ja hallintoon moni tärkeä asia tai politiikkaprosessi jäisi tutkimuksen tuiskeessa huomaamatta. Samoin pelkkien tiedotteiden varassa tapahtuva tiedon jakaminen hankkeen edistymisestä ja tuloksista olisi puisevaa.

Anna Vainikainen vahvistaa, että neuvonantajaryhmässä on koolla monenlaista osaamista ja ryhmä voi toimia tutkimustiimille sparraajana pelkän yksisuuntaisen hankeraportoinnin sijaan. Toisaalta ryhmä voi osaltaan varmistaa, että keskeiset teemat ja kysymykset tulevat käsiteltyä.

”Parhaimmillaan neuvonantajaryhmä voi edistää tärkeää vuorovaikutusta tutkimuskysymysten osalta omissa rooleissaan ja verkostoissaan”

Vainikainen jatkaa. Samalla siirtyvät myös aiheeseen liittyvä tieto, kysymykset ja muut terveiset tutkimusryhmälle.

Jo tähänastinen kokemus hankkeen yhteistyöstä neuvonantajaryhmän kanssa on rohkaisevaa. Hanke on saanut arvokkaita vinkkejä ja palautetta. Odotamme jatkossakin mutkatonta tiedonvaihtoa ja sparrausta.

Reilu ruokamurros -hankkeen neuvonantajaryhmän jäsenet:

Lisätietoja

  • Just food -hankkeen johtaja, erikoistutkija Minna Kaljonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 252
  • Just food -hankkeen vuorovaikutusvastaava, tutkija Kaisa Karttunen, e2 Tutkimus, etunimi.sukunimi@e2.fi, puh. 040 7018 129

  • Tulosta sivu