Reilu ruokamurros maidontuottajan näkökulmasta

Uutinen 7.4.2020 klo 8.58
Juha Nousiainen puhuu reilun ruokamurroksen puolesta. © Valio

Just food -hankkeessa tutkitaan Valion kanssa yhteistyössä maidontuottajien näkemyksiä meneillään olevan ruokamurroksen reiluudesta. Kestävään ja ilmastoviisaaseen ruokajärjestelmään siirtyminen tarkoittaa muutoksia myös tuotannossa. Murroksen hyväksyttävyyden kannalta avainasemaan nousee muutosten reiluus.

”Tapaustutkimuksessa tarkastelemme maidontuotannon asemaa ruokamurroksessa. Tutkimuksen kannalta kiinnostavaa on erityisesti se, millaisia mahdollisuuksia ja toisaalta esteitä maidontuottajat näkevät murroksessa olevan”, kertoo tutkija Antti Puupponen Jyväskylän yliopistosta.

Valiolle ruokamurros näyttäytyy kulutustottumusten muutoksena, vastuullisuusvaatimusten lisääntymisenä ja erityisesti siirtymisenä vähähiiliseen ruokajärjestelmään.

”Ruokasysteemissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat omistajiimme eli suomalaisiin maidontuottajiin sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Haluamme tukea murrosta niin, että se olisi mahdollisimman oikeudenmukainen eli reilu kaikille ruokajärjestelmän toimijoille”, Valion Hiilineutraali maitoketju -ohjelman johtaja Juha Nousiainen sanoo.

Mitä reilu ruokamurros tarkoittaa viljelijälle?

Valio toivoo reilun ruokamurroksen johtavan resurssitehokkaaseen maidon arvoketjuun, jossa ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset minimoidaan, eläinten hyvinvointi ja tuotteiden laatu turvataan ja ruoantuottajat saavat tekemästään työstä riittävän toimeentulon.

Viljelijän näkökulmasta reiluus voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi, että päästövähennystoimista ei koidu ylimääräisiä kustannuksia tai että aiheutuneita kustannuksia korvataan joillain keinoin.

"Suomalaisten maitotilojen pitää voida olla ylpeitä omasta tuotannostaan ja kokea arvostusta", Valion Nousiainen painottaa myös.

Reiluus koskee myös päätöksentekoprosesseja – kenen ääni niissä kuuluu? ”Tapaustutkimuksen yhtenä tavoitteena on varmistaa, että mahdollisimman monet ryhmät tulevat kuulluksi murroksesta käytävässä keskustelussa ja murrosta toteuttavassa politiikassa. Yksi tällainen ryhmä on maidontuottajat”, esittelee Puupponen.

Yksityisen sektorin ohjaava voima

Maatalouspolitiikka sekä hallituksen hiilineutraalisuustavoitteet eivät ole ainoita tuotantotapoja ohjaavia voimia. Yksityissektorilla Valio on eturintamassa tavoitellessaan hiilineutraalia maitoketjua vuoteen 2035 mennessä. Lannan hyötykäyttö energiaksi, turvemaiden päästöjen vähentäminen ja hiilensidonnan tehostaminen peltomaahan eli niin sanotun hiiliviljelyn menetelmien jalkauttaminen kaikille tuottajille ovat keinovalikoiman kärjessä.

Just food -hankkeen tutkimuksessa pureudutaan näihin Valion toimenpiteisiin; mitä mahdollisuuksia ja esteitä niiden käyttöön ottamiselle on? Vai onko kyseessä win-win -tilanne, jossa hyödyt ympäristölle tuovat taloudellisia hyötyjä myös viljelijälle?

Nousiaisen mukaan reilu ruokamurros voi tuoda myös uusia mahdollisuuksia maatiloille. ”Lanta voi muuttua jätteestä arvokkaaksi tuotteeksi, ja nurmituotanto ilmastonmuutosta hillitseväksi viljelytavaksi.”

Tässä tapaustutkimuksessa haastatellaan Valion maidontuottajia ja muita maitoketjussa toimivia henkilöitä. Näin ymmärretään paremmin, miten viljelijät kokevat Valion Hiilineutraali maitoketju -ohjelman toimet.

”Tavoitteemme on kartoittaa ilmastonmuutosta hillitsevien keinojen hyväksyttävyyttä viljelijöiden keskuudessa ja lisätä ymmärrystä siitä, miten reilua ruokamurrosta voi kannustaa myös yksityisen sektorin keinoin”, tutkija Annika Lonkila Suomen ympäristökeskuksesta kertoo.

© Kai Widell

Tuottajan ääni kuuluviin

Just foodin tutkijat odottavat, että tutkimusyhteistyö auttaa näkemään suuntaviivoja tulevaisuuden maidontuotannolle ja sitä ohjaavalle politiikalle.

Valiota innostaa monitahoinen hanke, jossa eri alojen tutkijat tarkastelevat ruokajärjestelmää oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Isoa kuvaa rakennetaan eri toimijoita kuunnellen.

”Hankeyhteistyön kautta maidontuottajien ääni tulee kuuluviin, ja mekin saamme uusia ideoita kestävän maidontuotannon kehittämiseen. Odotamme hankkeelta avointa keskustelua ja ideointia reilun ruokamurroksen toteuttamiseksi”, vahvistaa Nousiainen.

Lisätietoja

  • Hiilineutraali maitoketju -ohjelman johtaja Juha Nousiainen, Valio, etunimi.sukunimi@valio.fi, puh. 050 384 0242
  • tutkija Antti Puupponen, Jyväskylän yliopisto, etunimi.h.sukunimi@jyu.fi, puh. 040 805 4181
  • tutkija Annika Lonkila, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 029 525 2032

  • Tulosta sivu