Reilun ruokamurroksen politiikka tarvitsee keskustelua

Uutinen 25.8.2021 klo 16.42
Rakentavassa hengessä käydyt fokusryhmäkeskustelut osoittivat, että ruokajärjestelmän toimijoiden yhteistyöllä voidaan päästä eteenpäin. © Melissa Askew / Unsplash

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen vaatii muutoksia myös ruokajärjestelmältä. Laaja yhteiskunnallinen keskustelu ruokamurroksen keinojen oikeudenmukaisuudesta voi johtaa jopa paremman ruokajärjestelmän aikaansaamiseen. Just Food on jatkanut aktiivista dialogiaan ruokajärjestelmän toimijoiden kanssa. Kevättalven 2021 aikana 70 osallistujaa ympäri Suomea pohtivat kolmessatoista ryhmäkeskustelussa ruokajärjestelmää koskevan ilmastopolitiikan reiluutta.

Murrospolut ja reiluuden periaatteet apuna

Keskustelujen tukena eri päästövähennystoimien tarkastelussa käytettiin Just Foodin murrospolkuja. Ruokajärjestelmän muutosten vaikutuksia voidaan arvioida pohtimalla keinoja niin maankäytössä ja ruokavalioissa kuin ruoka- ja maatalousteknologiassa. Taustamateriaalina toimivat myös hankkeessamme kehitellyt ruokajärjestelmän kestävyysmurroksen tarkasteluun tarkoitetut oikeudenmukaisuuden periaatteet.

”Tarve monipuoliselle keinovalikoimalle nousi selkeästi esiin keskusteluissa. Siirtymässä tarvitaan sekä julkisen että yksityisen sektorin huolellisesti mietittyä ohjausta, jossa huomioidaan esimerkiksi huoltovarmuus ja haavoittuvien ryhmien ruokaturva sekä ruokajärjestelmän tutkimuksen ja innovaatioiden edistäminen”, keskusteluja vetänyt tutkija Ari Paloviita Jyväskylän yliopistosta kertoo.

Vapaaehtoiset toimet saivat kannatusta

Ryhmät kannattivat vapaaehtoisuuteen ja tiedonvälitykseen perustuvia pehmeitä toimia reilun ruokamurroksen edistämiseksi. Julkista säätelyä taas ei haluttu lisätä. Kriittinen kysymys onkin, voidaanko toimien tasavertaisuus ja vaikuttavuus myös ilmaston kannalta saada aikaan tällaisin keinoin.

Oikeudenmukaisuuden kannalta olennaista on riittävän laajan näkökulma siihen, keitä ja mitä keinojen tarkasteluissa otetaan huomioon.

Keskustelu reiluista politiikkakeinoista jatkuu Just Foodin kutsutyöpajassa lokakuun 28. päivä. Tilaisuuden alkuseminaari on kaikille avoin.

Kevään ryhmäkeskustelujen raportti on nyt saatavilla. Just Food kiittää kaikkia keskusteluryhmiin osallistuneita.

 

Lisätietoja 

  • yliopistotutkija Ari Paloviita, Jyväskylän yliopisto, etunimi.sukunimi@jyu.fi 

  • Tulosta sivu