Turvemaiden päästöihin kehitettiin yhdessä ratkaisuja

Uutinen 31.5.2024 klo 16.11
Ihmisiä työpajassa.
Turvemaiden kestävän käytön keinoja pohdittiin Viikissä. © Sara Simola

Turvemaiden kasvihuonepäästöjen ohjauskeinoja pohdittiin Viikissä 30.5. Living lab – työpajassa.

Turvemaiden käyttö ruuantuotannossa tuottaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin kivennäismaiden käyttö. Jotta turvemaiden päästöjä voidaan vähentää, tarvitaan toimia, jotka huomioivat paikalliset, alueelliset ja kansalliset tarpeet.

Living Lab:ssa kehitetään yhteisymmärrystä ruokajärjestelmän toimijoiden kesken, sekä sellaisia ratkaisuja ja politiikkatoimia, joilla voitaisiin saada aikaan merkittäviä vähennyksiä maatalouden turvemaiden kasvihuonekaasupäästöihin. Viljelijöille ja paikallisille toimijoille suunnattu työpaja pidettiin viime vuoden lopulla. Tällä kertaa osallistujina olivat valtionhallinnon, elintarviketeollisuuden ja järjestöjen edustajat. Aktiivisessa keskustelussa mukana olivat mm. MMM, YM, Maanmittauslaitos, Huoltovarmuuskeskus, ProAgria ja Valio.

Ohjelma

Työpajojen antia:

Lisätietoja

  • Living lab johtaja: erikoistutkija Ellen Huan-Niemi, Luonnonvarakeskus, puh. +358 29 532 6143, etunimi.sukunimi@luke.fi

  • Tulosta sivu