Ympäristö- ja terveyshyötyjen korostaminen voi motivoida ruokavaliomuutoksiin

Uutinen 31.5.2024 klo 10.02
© Unsplash

Runsas punaisen lihan ja lihavalmisteiden kulutus on yhteydessä lihavuuteen, riippumatta muista epäsuotuisista elintavoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan eniten lihaa kuluttavien naisten lihavuuden todennäköisyys on yli kolminkertainen ja miesten lähes kolminkertainen verrattuna vähiten lihaa kuluttaviin. Tämä yhteys esiintyy kaikilla koulutustasoilla, mutta matalasti koulutetuilla riski on suurempi.

Tutkimuksessa huomioitiin myös muut epäterveelliset elintavat kuten liikkumattomuus, vähäinen kasvisten ja hedelmien syönti, alkoholin riskikäyttö ja tupakointi.

Suomessa punaista lihaa ja lihavalmisteita syödään liikaa, erityisesti miesten keskuudessa. Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset neuvovat rajoittamaan niiden kulutuksen 350 grammaan viikossa.

Ympäristö- ja terveyshyötyjen korostaminen voi motivoida ruokavaliomuutoksiin, kuten lihan korvaamiseen kasvikunnan tuotteilla. THL:n ja Just food -hankkeen erikoistutkijat Laura Sares-Jäske ja Laura Paalanen korostavat, että muutokset tulee mahdollistaa taloudellisesti ja tarjota selkeitä ohjeita kasvipainotteisen ruoan valmistamiseksi.

Tutkimus oli osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamia hankkeita Just food ja Leg4Life. Aineistona käytettiin FinTerveys 2017 -tutkimuksen laajaa aineistoa.

Lue lisää


  • Tulosta sivu